Start page LOUISE NIPPIERD
 
ALL DIFFERENT ALL EQUAL
 
     
 

Utdrag av åpningstalen til Dag Blakkisrud på Kunstnersenteret i Buskerud, 12.10.2002.


Louise Nippierd er et engasjert medmeske og en engasjerende kunsthåndverker. Selv om hennes arbeider er dypt estetiske og representerer en nærmest futuristisk skjønnhet, er de allikevel en del av et fundamentalt opprør.

Utstillingen har polarisering som grunntema og dette viser hun bl.a. ved å bruke komplementærfarger for a illudere vårt kontrastfylte samfunn. Fargene står overfor hverandre i fargekretsen som motsetninger og har også det aspekt i seg at fargekretsen ikke blir fullstendig uten at alle er tilstede.

Temaet blir ført videre gjennom de utstilte objektene. Ved hjelp av den samme grunnform har hun skapt både kongekrone og dronningkrone, håndjern og fotjern. Pa denne måten viser hun at undertykker og undertrykte er fanget i den samme form. Nettopp gjennom dette grepet får Louise Nippierd oppgjør og protest tyngde. Riktignok stiller hun seg på de undertrykte, de svake og marginalisertes side, men hun forblir ikke noen tilskuer, hun går inn i alle roller like suverent og skaper derved en genuin troverdighet. Hennes vekslene bruk av hvite og svarte modeller viderefører problematikken til en verdensarena. Arbeidet “what if” (tornekrone) spør oss egentlig:
Hva om Kristus hadde vært sort?

Hennes kamp er utsøkt sensuell, bevisst utfordrende og full av medfølelse. Derfor blir ikke nakenheten hos modellene provoserende eller spekulativ, men en forsterkning av budskapet og en understrekning av temaet.